` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Παρασκευή στην οδό Μενελάου | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Παρασκευή στην οδό Μενελάου

Παρασκευή

Περιοχή Καλλιθέα
Οδός Μενελάου  από 07/04/2023 έως 05/10/2023