` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Παρασκευή στην Περιοχή Νέα Πέραμος | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Παρασκευή στην Περιοχή Νέα Πέραμος

Παρασκευή

Περιοχή Νέα Πέραμος
Οδός Κωνσταντινουπόλεως  από 07/08/2020 έως 31/12/2020
Οδός Νικολάου Πλαστήρα  από 17/01/2020 έως 30/06/2020