` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Παρασκευή στην Περιοχή Άνω Πετρούπολη | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Παρασκευή στην Περιοχή Άνω Πετρούπολη

Παρασκευή

Περιοχή Άνω Πετρούπολη
Οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης  από 05/03/2021
Οδός Υψηλάντου  από 04/12/2020 έως 04/03/2021
Οδός Βαλτετσίου  από 04/09/2020 έως 03/12/2020