` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Παρασκευή στον νομό Δυτικής Αττικής | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Παρασκευή στον νομό Δυτικής Αττικής

Παρασκευή

Περιοχή Μάνδρα
Οδός Δήμητρος & Περικλέους  (Μόνιμη)
Περιοχή Νέα Πέραμος
Οδός Κωνσταντινουπόλεως  από 08/07/2022 έως 31/12/2022
Οδός Νικολάου Πλαστήρα  από 14/01/2022 έως 30/06/2022
Περιοχή Μέγαρα (Νότιος)
Οδός Τσεκέ  από 06/05/2022 έως 31/10/2022
Οδός Τεπελενίου  από 05/11/2021 έως 30/04/2021
Οδός Τεπελενίου & Γυμναστηρίου  από 06/11/2020 έως 30/04/2021