` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Παρασκευή στον νομό Ανατολικής Αττικής στην Περιοχή Βάρη | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Παρασκευή στον νομό Ανατολικής Αττικής στην Περιοχή Βάρη

Παρασκευή

Περιοχή Βάρη
Οδός Πάρκινγκ επί της οδού Μουτούση  από 21/06/2024 έως 15/09/2024
Οδός Πάρκινγκ Πλαζ Βαρκίζας  από 22/09/2023 έως 14/06/2024