` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Παρασκευή στον Δήμο Σαρωνικού | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Παρασκευή στον Δήμο Σαρωνικού

Παρασκευή

Περιοχή Καλύβια Θορικού
Οδός Σιδέρη & Μαλτέζου  από 02/10/2020 έως 31/03/2021
Οδός Ρήγα Φεραίου & Χρήστου Ράπτη  από 03/04/2020 έως 30/09/2020