` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Παρασκευή στον Δήμο Περιστέρι της λαϊκής αγοράς Στ' Αθηνών | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Παρασκευή στον Δήμο Περιστέρι της λαϊκής αγοράς Στ' Αθηνών

Παρασκευή

Περιοχή Περιστέρι
Οδός Πελοπίδα  (Μόνιμη)