` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Παρασκευή στον Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Παρασκευή στον Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας

Παρασκευή

Περιοχή Μάνδρα
Οδός Δήμητρος & Περικλέους  (Μόνιμη)