` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Παρασκευή στον Δήμο Φιλοθέη/Ψυχικού | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Παρασκευή στον Δήμο Φιλοθέη/Ψυχικού

Παρασκευή

Περιοχή Παλαιό Ψυχικό
Οδός Δημοκρατίας  (Μόνιμη)