` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Παρασκευή στον Δήμο Αθήνα στην οδό Διοχάρους | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Παρασκευή στον Δήμο Αθήνα στην οδό Διοχάρους

Παρασκευή

Περιοχή Ιλίσια
Οδός Διοχάρους  (Μόνιμη)