` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Παρασκευή στον Δήμο Αθήνα στην Περιοχή Άγιος Σώστης | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Παρασκευή στον Δήμο Αθήνα στην Περιοχή Άγιος Σώστης

Παρασκευή

Περιοχή Άγιος Σώστης
Οδός Θεοκλήτου Παπανικολάου  (Μόνιμη)