` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Παρασκευή της λαϊκής αγοράς Β' Πειραιά | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Παρασκευή της λαϊκής αγοράς Β' Πειραιά

Παρασκευή

Περιοχή Αιγάλεω Β
Οδός Αθανασίου Διάκου  από 21/01/2021
Οδός Αλστσατών  από 04/09/2020 έως 21/01/2021
Οδός Κοραή  από 05/06/2020 έως 03/09/2020
Περιοχή Λιούμη
Οδός Δελφών  από 04/12/2020 έως 31/05/2021
Οδός Κυπαρισσίας  από 05/06/2020 έως 30/11/2020
Περιοχή Άγιος Μηνάς
Οδός 13ης Οκτωβρίου  (Μόνιμη)