` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στον Δήμο Αμπελοκήποι - Μενεμένη | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στον Δήμο Αμπελοκήποι - Μενεμένη

Δευτέρα

Περιοχή Μενεμένη
Οδός Κουντουριώτη  (Μόνιμη)