` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην οδό Υακίνθου | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στην οδό Υακίνθου

Τετάρτη

Περιοχή Κηπούπολη
Οδός Υακίνθου  από 07/12/2022 έως 31/05/2023