` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην οδό Πολύφημου | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στην οδό Πολύφημου

Δευτέρα

Περιοχή Νέα Λιόσια
Οδός Πολύφημου  από 29/06/2020 έως 13/09/2020