` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην οδό Μιαούλη | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στην οδό Μιαούλη

Δευτέρα

Περιοχή Τσακός
Οδός Μιαούλη  από 07/10/2019 έως 22/11/2020