` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως

Δευτέρα

Περιοχή Ελευσίνα
Οδός Εθνικής Αντιστάσεως  (Μόνιμη)