` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην οδό Βρισηίδος | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στην οδό Βρισηίδος

Δευτέρα

Περιοχή Νέα Λιόσια
Οδός Βρισηίδος  από 14/09/2020 έως 10/01/2021