` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην οδό Αιακού | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στην οδό Αιακού

Δευτέρα

Περιοχή Νέα Λιόσια
Οδός Αιακού  από 11/01/2021