` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην οδό Αγίας Λαύρας | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στην οδό Αγίας Λαύρας

Δευτέρα

Περιοχή Ζωγράφου
Οδός Αγίας Λαύρας  από 25/11/2019