` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην Περιοχή Ζεφύρι | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στην Περιοχή Ζεφύρι

Τρίτη

Περιοχή Ζεφύρι
Οδός Φιλικής Εταιρείας  (Μόνιμη)