` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην Περιοχή Αγία Βαρβάρα | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στην Περιοχή Αγία Βαρβάρα

Δευτέρα

Περιοχή Αγία Βαρβάρα
Οδός Αιόλου  από 08/08/2022
Οδός Αθανασίου Διάκου  από 04/04/2022 έως 07/08/2022