` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην Περιοχή Αγία Βαρβάρα | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στην Περιοχή Αγία Βαρβάρα

Δευτέρα

Περιοχή Αγία Βαρβάρα
Οδός Μιχάλη Καραολή  από 11/12/2023
Οδός Αιόλου  από 03/04/2023 έως 10/11/2023
Οδός Αθανασίου Διάκου  από 05/12/2022 έως 02/04/2023