` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην Περιοχή Αγία Βαρβάρα | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στην Περιοχή Αγία Βαρβάρα

Δευτέρα

Περιοχή Αγία Βαρβάρα
Οδός Αθανασίου Διάκου  από 09/08/2021
Οδός Αιόλου  από 05/04/2021 έως 08/08/2021