` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στον νομό Ανατολικής Αττικής της λαϊκής αγοράς Α' Αθηνών | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στον νομό Ανατολικής Αττικής της λαϊκής αγοράς Α' Αθηνών

Πέμπτη

Περιοχή Βούλα
Οδός Καραϊσκάκη  από 08/06/2023
Οδός Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου  από 09/02/2023 έως 07/06/2023
Οδός Ιωάννη Μεταξά  από 09/08/2018 έως 19/09/2018