` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στον Δήμο Πετρούπολη στην οδό Αγίας Τριάδος | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στον Δήμο Πετρούπολη στην οδό Αγίας Τριάδος

Παρασκευή

Περιοχή Αγία Τριάδα
Οδός Αγίας Τριάδος  (Μόνιμη)