` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που πρόκειται να αλλάξουν στον Δήμο Περιστέρι στην Περιοχή Ανθούπολη | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που πρόκειται να αλλάξουν
στον Δήμο Περιστέρι στην Περιοχή Ανθούπολη

Πέμπτη

Περιοχή Ανθούπολη
Οδός Αξαρίου  από 04/08/2022 έως 31/01/2023