` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Σάββατο στον Δήμο Φυλής της λαϊκής αγοράς Ζ' Αθηνών | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Σάββατο στον Δήμο Φυλής της λαϊκής αγοράς Ζ' Αθηνών

Σάββατο

Περιοχή Ζεφύρι
Οδός Μπουμπουλίνας  (Μόνιμη)