Χάρτες λαϊκών αγορών
Χθες, Σήμερα, Αύριο
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη,
Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο
Λίστες λαϊκών αγορών
Χθες Σήμερα Αύριο
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη
Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
Αναζήτηση
Σύλλογοι Ομοσπονδίας Παραγωγών Λαϊκών Αγορών
Ημερομηνία: 11/04/2016

 

Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Παραγωγών Λαϊκών Αγορών

 

 

Η Ομοσπονδία Παραγωγών Λαϊκών έχει 9 Συλλόγους μέλη της.
Οι 6 Σύλλογοι βρίσκονται στην Αθήνα και 3 στον Πειραιά

 

Αθήνα:

Α' ΑΘηνώνΒ' ΑθηνώνΓ' Αθηνών,  Δ' ΑθηνώνΕ' ΑθηνώνΣτ' Αθηνών

Πειραιάς:

Α' Πειραιά, Β' Πειραιά, Γ'  Πειραιά